Celkem nalezeno projektů: 2

ČESKÉ PROJEKTY
Projekt č. TH02010014 TA ČR
Nové polovodičové struktury pro pokročilé elektronické aplikace
A. Hospodková    (2017-2020)
Publikace
Projekt č. TH02010580 TA ČR
Rychlá zobrazovací stínítka pro ionizující, UV, EUV záření
A. Hospodková    (2017-2020)
Publikace