Celkem nalezeno projektů: 4
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 013/0001402 Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera
M. Boháčová    (2017-2020)
Publikace

ČESKÉ PROJEKTY
LTT18004, INTER-EXCELLENCE, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Česká účast v projektu AugerPrime na Observatoři Pierra Augera
J. Řídký    (2018-2022)
Publikace
MSMT LTT17006
ROZVOJ ČESKÉ ÚČASTI V CTA
P. Trávníček    (2017-2021)
Publikace
LM2015046
Cherenkov Telescope Array - účast České republiky
P. Trávníček    (2016-2019)
Publikace