Celkem nalezeno projektů: 3
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
17-00393J
• Parametrická reprezentace a stochastické 3D modelování mikrostruktury zrn polykrystalických materiálů s užitím kótovaných náhodných mozaik • Parametrická reprezentace a stochastické 3D modelování mi
J. Kopeček    (2017-209)
Publikace

ČESKÉ PROJEKTY
Projekt č. 18-06110S Grantové agentury České republiky
Biodegradabilní slitiny na bázi zinku s optimalizovanými korozními, mechanickými a biologickými vlastnostmi
J. Čapek    (2018-2020)
Publikace
TAČR Epsilon TH02030874
Nové impedimetrické biosensory pro monitorování stopové kontaminace podzemních vod xenobiotiky v reálném čase: design a evaluace
V. Mortet    (2016-2020)
Publikace