Celkem nalezeno projektů: 9

ČESKÉ PROJEKTY
TN01000038 NCK MATCA
Národnı́ centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakovánı́ a jejich aplikace
A. Dejneka    (2019-2020)
Publikace
TK01020187
Konformní tepelné výměníky za použití ADM a plazmatických povlakování
A. Dejneka    (2018-2022)
Publikace
TH04030206
Výzkum využití fyzikálních metod sterilizace vajec pro líhnění
A. Dejneka    (2018-2022)
Publikace
FV10081, MPO – program TRIO
Nízkoteplotní plazma pro humánní medicínu
A. Dejneka    (2016-2020)
Publikace
lq100101902 (Lumina quaeruntur), Akademie věd České republiky
MOLEKULÁRNÍ MECHANISMUS BIOFOULINGU NA FUNKČNÍCH SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH: OD NOVÝCH TEORIÍ PO NOVÉ BIO-INSPIROVANÉ MATERIÁLY
H. Lísalová    (2019-2023)
Publikace
LTC19040, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INTER-COST
Rozvinuté fyzikální metody v studiích hepatotoxicity
O. Lunov    (2019-2022)
Publikace
Fellowship J. E. Purkyně
Advanced physical methods in cell biology and nanomedicine
O. Lunov    (2014-2019)
Publikace
211230, MSMT , INTER-TRANSFER
Členství v European Synchrotron Radiation Facility
P. Oberta    (2018-2022)
Publikace
19-09671S GA ČR
Pokročila epitaxe aniontově dopovaných perovskitů
M. Tjunina    (2019-2021)
Publikace