Celkem nalezeno projektů: 2

ČESKÉ PROJEKTY
LM2015058, MSMT
Výzkumná infrastruktura CERN‑CZ
A. Kupčo    (2016-2019)
Publikace
LM2015068
Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab
M. Lokajíček    (2016-2019)
Publikace