Celkem nalezeno projektů: 7
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
CNR-19-03, AV ČR a CNR (Itálie)
Pokročilé metody studia jednoatomových magnetů připravených na površích oxidů
J. Kolorenč    (2019-2021)
Publikace

ČESKÉ PROJEKTY
Projekt č. 18-02344S Grantové agentury České republiky
Magnetismus a elektronová struktura v systémech na bázi uranu s nábojovým transferem
J. Kolorenč    (2018-2020)
Publikace
Projekt č. 18-07172S Grantové agentury České republiky
Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech
F. Máca    (2018-2020)
Publikace
Projekt č. 17-06716S Grantové agentury České republiky
Stochastická termodynamika molekulárních systémů: od klasické ke kvantové
K. Netočný    (2017-2019)
Publikace
Projekt č. 19-03765S Grantové agentury České republiky
Laditelná GHz-THz nelineární optika v polovodičových super-mřížkách
M. Pereira    (2019-2021)
Publikace
Projekt č. 18-06240S Grantové agentury České republiky
Spinový a orbitální magnetismus příměsí vzácných zemin
A. Shick    (2018-2020)
Publikace
GACR 17-12925S
Pevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa: Víceškálový přístup
J. Vackář    (2017-2019)
Publikace