Celkem nalezeno projektů: 7

ČESKÉ PROJEKTY
Projekt č. 19-00579S Grantové agentury České republiky
Pokročilá diagnostika reaktivního HiPIMS plazmatu pro depozici oxidových, nitridových a sulfidových vrstev
M. Čada    (2019-2021)
Publikace
MPO TRIO FV30177
Výzkum a vývoj nových pulzních plazmových technologií pro depozici pokročilých tenkovrstvých materiálů
M. Čada    (2018-2021)
Publikace
Projekt č. 17-08389S Grantové agentury České republiky
Pokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využitím plazmové depozice a chemických metod
M. Čada    (2017-2019)
Publikace
Projekt č. TF03000025 Technologické agentury České republiky
Výzkum a vývoj nového plazma aktivovaného ALD depozičního systému s unikátním zdrojem nízkoteplotního plazmatu na bázi mikrovlnného surfatronu a ECWR výboje
M. Čada    (2016-2019)
Publikace
TG02010056_011 TAČR
Povlakování 3D struktur
Z. Hubička    (2017-2019)
Publikace
17-20008S Grantová agentura České republiky
Pokročilé fotokatody a photoanody pro solární rozklad vody
Z. Hubička    (2017-2019)
Publikace
FV10312 MPO TRIO
Plošné optické struktury a ochranné prvky na bázi multivrstvých systémů
Z. Hubička    (2017-2021)
Publikace