Celkem nalezeno projektů: 8
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
19-02858J GAČR
Přenos náboje a mikrobiologické interakce hybridních nanostruktur oxidů kovů
Z. Remeš    (2019-2021)
Publikace
18-06970J
Formování heterovalentních rozhraní: kombinované studium GaP/Si heterostruktur metodou fotoemise a ab initio DFT výpočtů
O. Romanyuk    (2018-2020)
Publikace

ČESKÉ PROJEKTY
18-24268S GAČR (z.č. 272510)
Manipulace vlastností rozhraní oxidů přechodových kovů
J. Holovský    (2018-2020)
Publikace
Projekt č. 18-17555Y Grantové agentury České republiky
Ternary alkali tetravalent-metal halides: novel scintillation materials for radiation detectors
R. Král    (2018-2020)
Publikace
TK02020094, Technologická agentura České republiky
3D tištěné diamantové kompozitní komponenty pro účinnější energetiku
A. Kromka    (2019-2023)
Publikace
FW01010218 TA ČR program TREND
Rychlé detektory do náročných provozních podmínek
M. Nikl    (2020-2023)
Publikace
VI20192022152 Ministerstvo vnitra
Vývoj nových materiálů pro detekci a účinné varování před ionizujícím zářením
M. Nikl    (2019-2022)
Publikace
Projekt číslo 18-14789S Grantové agentury České republiky
Vývoj a charakterizace vysoce účinných multikomponentních scintilátorů na bázi perovskitů
J. Pejchal    (2018-2020)
Publikace