Celkem nalezeno projektů: 15
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
CAS-17-02 AV ČR
Pokročilé optické keramiky pro scintilační a laserové aplikace
M. Nikl    (2017-2019)
Publikace

Scintilační mechanismus v granátových a perovskitových krystalech připravených v různých podmínkách
M. Nikl    (2017-2019)
Publikace
737479-2 EC H2020
Technologický pokrok a klíčové elementy pro modulovou integraci 5 nm (TAKEMI5)
M. Nikl    (2017-2019)
Publikace
FP7 EC, MSCA-RISE-2014, č. 644260 (Intelum)
Mobilitní projekt pro vývoj pokročilých scintilačních a čerenkovských vláken pro nové kalorimetrické detektory na budoucích urychlovačích
M. Nikl    (2015-2019)
Publikace
19-02858J GAČR
Přenos náboje a mikrobiologické interakce hybridních nanostruktur oxidů kovů
Z. Remeš    (2019-2021)
Publikace
INTER-COST LTC17029, action MP 1406 „Multiscale modelling and validation for solar photovoltaics
Studium optoelektronických procesů v hybridních systémech pro solární články třetí generace
Z. Remeš    (2017-2019)
Publikace
18-06970J
Formování heterovalentních rozhraní: kombinované studium GaP/Si heterostruktur metodou fotoemise a ab initio DFT výpočtů
O. Romanyuk    (2018-2020)
Publikace

ČESKÉ PROJEKTY
18-24268S GAČR (z.č. 272510)
Manipulace vlastností rozhraní oxidů přechodových kovů
J. Holovský    (2018-2020)
Publikace
Projekt č. 18-17555Y Grantové agentury České republiky
Ternary alkali tetravalent-metal halides: novel scintillation materials for radiation detectors
R. Král    (2018-2020)
Publikace
15-33018A
Využití kmenových buněk tukové tkáně získané liposukcí v tkáňovém inženýrství
A. Kromka    (2015-2019)
Publikace
Projekt č. 17-09933S GA ČR
Lokální struktura a procesy zachycování nábojů v nových scintilačních materiálech s uzpůsobeným složením
V. Laguta    (2017-2019)
Publikace
17-06479S GAČR
Syntéza, charakterizace a uzpůsobování vlastností luminiscenčních nanokompozitů
E. Mihóková    (2017-2019)
Publikace
Projekt číslo 18-14789S Grantové agentury České republiky
Vývoj a charakterizace vysoce účinných multikomponentních scintilátorů na bázi perovskitů
J. Pejchal    (2018-2020)
Publikace
Projekt č. 17-19968S Grantové agentury České republiky
Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech (LEEFAB)
Š. Potocký    (2017-2019)
Publikace
TG02010056 TACR GAMA dílčí projekt 08
Rozšíření plazmochemického reaktoru pro modifikaci povrchu hybridních nanostruktur
Z. Remeš    (2017-2019)
Publikace