Celkem nalezeno projektů: 12
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
EST-18-01 Akademie věd České Republiky
Vývoj luminiscenčních nanostruktur a vrstev pro optickou detekci plynů
M. Novotný    (2018-2020)
Publikace

ČESKÉ PROJEKTY
GAČR 17-05770S Grantová agentura České republiky
Vývoj nízkoztrátových materiálů pro plazmonické aplikace
J. Bulíř    (2017-2019)
Publikace
GAČR 19-16315S
Zkoumání elektronických stavů přechodných kovů v tetradymitech a jejich pásová struktura - porovnání 3d, 4d a 5d prvků
V. Cháb    (2019-2021)
Publikace
GAČR 19-13659S
Rozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv na strukturu, magnetismus a nekonvenční supravodivost
J. Honolka    (2019-2021)
Publikace
FV20350, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů
J. Lančok    (2018-2021)
Publikace
MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001406
OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
J. Lančok    (2017-2020)
Publikace
Projekt č. GA17-13427S Grantová agentura České republiky
Detekční mechanismy na chemirezistorech s citlivou vrstvou na bázi nanostrukturovaných oxidů
J. Lančok    (2017-2019)
Publikace
MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), LM2015088
Středisko analýzy funkčních materiálů
J. Lančok    (2016-2019)
Publikace
Projekt MŠMT LO1409
Projekt Národní program udržitelnosti NPU I.MŠMT Centrum pro analýzu materiálů
J. Lančok    (2015-2019)
Publikace

Fellowship J. E. Purkyně Advanced physical methods in cell biology and nanomedicine
O. Lunov    (2014-2019)
Publikace
Projekt č. 18-17834S GAČR Grantová agentura České republiky
Pokročilý in-situ monitoring strukturních změn opticky aktivních materiálů během laserového žíhání
M. Novotný    (2018-2020)
Publikace
GAČR 18-09347S Grantová agentura České republiky
Černé kovy a jejich použití pro senzory plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy
M. Novotný    (2018-2020)
Publikace