Celkem nalezeno projektů: 4
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
ERC-CG - ERC Consolidator Grants Project ID:617656
TheMoDS - Teorie a modely temného sektoru: temná hmota, temná energie a gravitace
C. Skordis    (2016-2019)
Publikace
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000437
CoGraDS - Kosmologie, gravitace a temný sektor vesmíru
C. Skordis    (2016-2022)
Publikace

ČESKÉ PROJEKTY
GAČR 19-06342Y
Fundamentální aspekty superstrun
R. Lipinski Jusinskas    (2019-2021)
Publikace
GAČR 17-22899S
Symetrie v teorii strun a konformní teorie pole
M. Schnabl    (2017-2019)
Publikace