Celkem nalezeno projektů: 2

ČESKÉ PROJEKTY
Projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001404, OP VVV, MŠMT
CERN Computing
J. Chudoba    (2017-2019)
Publikace
INTER-TRANSFER LTT18001, MSMT
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA
J. Zálešák    (2018-2022)
Publikace