Celkem nalezeno projektů: 2

ČESKÉ PROJEKTY
MŠMT č. EF16_013/0001403
EVROPSKÁ PODPORA ČESKÉ ÚČASTI NA BUDOVÁNÍ CTA OBSERVATOŘE (CTA-CZ)
D. Mandát    (2017-2020)
Publikace
Projekt č. 17-05547S Grantové agentury České republiky
Přesné optické 3D senzory s aktivními optickými prvky
P. Pavlíček    (2017-2019)
Publikace