Celkem nalezeno projektů: 9
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
823897, Horizon 2020
Advanced theoretical network for modeling light matter interactIon
T. Derrien    (2019-2022)
Publikace
823897, Horizon 2020
ATLANTIC
T. Mocek    (2019-2021)
Publikace
820677, Horizon 2020
IQONIC
T. Mocek    (2018-2022)
Publikace
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674, OPVVV
HiLASE Centre of Excellence
T. Mocek    (2017-2022)
Publikace
739573, Horizon 2020
HiLASE Centre of Excellence
T. Mocek    (2017-2022)
Publikace

ČESKÉ PROJEKTY
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000445, OP VVV
BIATRI
N. Bulgakova    (2016-2022)
Publikace
TH02010579, TA ČR – program EPSILON
Stabilní tenké vrstvy pro optické a monokrystalické materiály/EPSILON
T. Mocek    (2017-2020)
Publikace
VP17, AV ČR
HiLASE: Světlo ve službách společnosti
T. Mocek    (2016-2021)
Publikace
LO1602, Ministerstvo školaství
HiLASE+
T. Mocek    (2015-2020)
Publikace