Celkem nalezeno projektů: 12
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
823897, Horizon 2020
ATLANTIC
T. Mocek    (2019-2021)
Publikace
820677, Horizon 2020
IQONIC
T. Mocek    (2018-2022)
Publikace
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674, OPVVV
HiLASE Centre of Excellence
T. Mocek    (2017-2022)
Publikace
739573, Horizon 2020
HiLASE Centre of Excellence
T. Mocek    (2017-2022)
Publikace

ČESKÉ PROJEKTY
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000445, OP VVV
BIATRI
N. Bulgakova    (2016-2022)
Publikace
TG02010056, TA ČR – program GAMA PP1
Systém efektivního uplatňování výstupů FZÚ v aplikační sféře – Optical isolator
T. Mocek    (2017-2019)
Publikace
TH02010579, TA ČR – program EPSILON
Stabilní tenké vrstvy pro optické a monokrystalické materiály/EPSILON
T. Mocek    (2017-2020)
Publikace
FV10788, Ministerstvo průmyslu a obchodu – program TRIO
Technologie přenosu vysoce energetických laserových pulzů svazkem optických vláken
T. Mocek    (2016-2019)
Publikace
FV10764, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Tříbarevný kompaktní zdroj rentgenového záření
T. Mocek    (2016-2019)
Publikace
VP17, AV ČR
HiLASE: Světlo ve službách společnosti
T. Mocek    (2016-2021)
Publikace
LO1602, Ministerstvo školaství
HiLASE+
T. Mocek    (2015-2020)
Publikace
LM2015086, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum
T. Mocek    (2015-2019)
Publikace