Celkem nalezeno projektů: 4
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15\_003/0000449
HIFI - High Field Initiative (Výzkum velmi intenzivních polí)
S. Bulanov    (2017-2022)
Publikace
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000789
ADONIS - Pokročilý výzkum s využitím fotonů a částic vytvořených vysoce intenzivními lasery
G. Korn    (2018-2022)
Publikace
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000447
ELIBIO - Strukturální dynamika biomolekulárních systémů
Georg Korn    (2016-2022)
Publikace
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001793
ELITAS - Pokročilé simulační nástroje pro ELI Beamlines
S. Weber    (2017-2019)
Publikace