Total number of projects: 7
INTERNATIONAL PROJECTS
17-00393J
Parametric representation and stochastic 3D modeling of grain microstructures in polycrystalline materials using random marked tessellations
J. Kopeček    (2017-209)
Publications

CZECH PROJECTS
Project no. 18-06110S of the Czech Science Foundation
Biodegradable zinc based alloys with optimized corrosion, mechanical and biological properties
J. Čapek    (2018-2020)
Publications
17-07559S
Processing of innovative iron-based intermetallics by mechanical alloying and spark plasma sintering
J. Kopeček    (2017-2019)
Publications
GAČR 17-05259S
Elektronické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokých elektrických polí
V. Mortet    (2017-2019)
Publications
TAČR Epsilon TH02030874
Nové impedimetrické biosensory pro monitorování stopové kontaminace podzemních vod xenobiotiky v reálném čase: design a evaluace
V. Mortet    (2016-2020)
Publications
MPO TRIO, FV10312
Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace pitné vody
V. Mortet    (2016-2019)
Publications
Projekt č. 17-05360S Grantové agentury České republiky
Small-scale fracturing of amorphous and crystalline materials assessed with nanoindentation and focused ion beam
D. Vokoun    (2017-2019)
Publications