Total number of projects: 8

CZECH PROJECTS
20-04408S Czech Science Foundation
Phosphinic acid based metal-organic frameworks for removal of emerging pollutants and heavy metals
P. Brázda    (2020-2022)
Publications
LO1603 Ministry of Education, youth and Sports of the Czech Republic
Centrum technologie a pokročilé strukturní analýzy aplikačně významných materiálů
M. Dušek    (2016-2020)
Publications
20-14770Y Czech Science Foundation
Utilization of advanced metal organic frameworks in structural studies of active pharmaceutical substances
V. Eigner    (2020-2022)
Publications
19-08032S Czech Science Foundation
Strukturní základ chemie zeolitů: lokalizace aktivních míst a templátů v nanokrystalech zeolitů dynamickou elektronovou difrakční tomografií
L. Palatinus    (2019-2021)
Publications
18-10504S - Czech Science Foundation
Krystalografie21 - nová generace univerzálních nástrojů strukturní analýzy z difrakčních dat
V. Petříček    (2018-2020)
Publications
20-11949S Czech Science Foundation
Crystallography and mineralogy of supergene weathering products of uraninite at the nanoscale
J. Plášil    (2020-2022)
Publications
20-18725S Czech Science Foundation
X-ray absorption and dichroic spectra of low-dimensional systems: description and interpretation
O. Šipr    (2020-2022)
Publications
19-05259S Czech Science Foundation
Combining advanced ultra-wideline solid-state NMR spectroscopy with other methods to study coordination and inorganic polymers
V. Zvoníček    (2019-2021)
Publications